FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भ्रमण आदेश ७६/७७ 05/04/2020 - 10:46 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
विदा ७६/७७ 05/04/2020 - 10:31 PDF icon विदा.pdf
अपांगता परिचय पत्रको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:37 PDF icon अपांगता परिचय पत्रको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
आन्तरिक बसाई सराई ७६/७७ 05/03/2020 - 15:37 PDF icon आन्तरिक बसाई सराई.pdf
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले उपचार सहुलियतको सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:36 PDF icon आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले उपचार सहुलियतको सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
कक्षा थपको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:36 PDF icon कक्षा थपको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
कोठा खाली गर्न सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:35 PDF icon कोठा खाली गर्न सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
कोर्ट फि बारे सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:35 PDF icon कोर्ट फि बारे सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
घर पातालको सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:34 PDF icon घर पातालको सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
चार किल्ला प्रमाणित ७६/७७ 05/03/2020 - 15:34 PDF icon चार किल्ला प्रमाणित.pdf

Pages