FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टिप्पणी र आदेश ७६/७७ 05/03/2020 - 15:33 PDF icon टिप्पणी र आदेश.pdf
जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सिफारिस सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:32 PDF icon जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सिफारिस सम्बन्धमा.pdf
जग्गाधनी पूर्जामा घर कायम गरी दिन सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ७६/७७ 05/03/2020 - 15:30 PDF icon जग्गाधनी पूर्जामा घर कायम गरी दिन सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा.pdf
तीन पुस्ते प्रमाणित ७६/७७ 05/03/2020 - 15:30 PDF icon तीन पुस्ते प्रमाणित.pdf
नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र ७६/७७ 05/03/2020 - 15:29 PDF icon नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र.pdf
नाबालक परिचयपत्र पाऊँ ७६/७७ 05/03/2020 - 15:29 PDF icon नाबालक परिचयपत्र पाऊँ.pdf
फरक-फरक अंग्रेजी हिज्जे प्रमाणित ७६/७७ 05/03/2020 - 15:28 PDF icon फरक-फरक अंग्रेजी हिज्जे प्रमाणित.pdf
फरक-फरक जन्म मिति प्रमाणित ७६/७७ 05/03/2020 - 15:27 PDF icon फरक-फरक जन्म मिति प्रमाणित.pdf
फरक-फरक नाम र थर सिफारिस ७६/७७ 05/03/2020 - 15:27 PDF icon फरक-फरक नाम र थर सिफारिस.pdf
बाटो कायम गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गरिएको बारे ७६/७७ 05/03/2020 - 15:26 PDF icon बाटो कायम गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गरिएको बारे.pdf

Pages