FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पुर्जाको प्रतिलिपी गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:15 PDF icon पुर्जाको प्रतिलिपी गरी पाउँ.pdf
पुर्जा घर कायमको सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:15 PDF icon पुर्जा घर कायमको सिफारिस पाउँ.pdf
पतिको नाम, थर वतन कायम गरि नागरिकताको संशोधित प्रतिलिपी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:14 PDF icon पतिको नाम, थर वतन कायम गरि नागरिकताको संशोधित प्रतिलिपी पाउँ.pdf
नेपाली नागरिकताको लागि सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:13 PDF icon नेपाली नागरिकताको लागि सिफारिस पाउँ.pdf
नेपाली नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउँ बारे ७६/७७ 06/14/2020 - 11:13 PDF icon नेपाली नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउँ बारे.pdf
नावालक परिचय पत्र पाउँ - नावालक आफैले निवेदन लेख्न सक्ने भएमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:12 PDF icon नावालक परिचय पत्र पाउँ - नावालक आफैले निवेदन लेख्न सक्ने भएमा.pdf
नावालक परिचय पत्र पाउँ - नावालक आफैले निवेदन लेख्न नसक्ने भई अभिभावकले लेख्नु पर्ने भएमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:11 PDF icon नावालक परिचय पत्र पाउँ - नावालक आफैले निवेदन लेख्न नसक्ने भई अभिभावकले लेख्नु पर्ने भएमा.pdf
नाम दर्ता सम्बन्धमा - ३ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:11 PDF icon नाम दर्ता सम्बन्धमा - ३.pdf
नाम दर्ता सम्बन्धमा - २ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:10 PDF icon नाम दर्ता सम्बन्धमा - २.pdf
नाम दर्ता सम्बन्धमा - १ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:10 PDF icon नाम दर्ता सम्बन्धमा - १.pdf

Pages