FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना माग गर्ने निवेदन ७९-८० 03/07/2023 - 10:13 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदन.pdf
भवन निर्माणको लागि नक्शा दरखास्त फाराम ७९-८० 09/25/2022 - 14:30 PDF icon भवन निर्माणको लागि नक्शा दरखास्त फाराम ।.pdf
भवन अभिलेखिकरण तथा नक्सा नियमित प्रमाणिकरण दरखास्त फाराम ७९-८० 09/25/2022 - 14:28 PDF icon भवन अभिलेखिकरण तथा नक्सा नियमित प्रमाणिकरण दरखास्त फाराम.pdf
सम्पति विवरण फारम ७९-८० 07/21/2022 - 13:28 PDF icon Sampati_Form.pdf
विदाको निवेदन ७८/७९ 04/19/2022 - 14:33 PDF icon विदाको निवेदन.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७८/७९ 04/19/2022 - 14:33 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
भ्रमण आदेश ७८/७९ 04/19/2022 - 14:32 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल ७८/७९ 04/19/2022 - 14:26 PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल.pdf
प्रदेश_लोक_सेवा_आयोग_नियमावली-२०७६ फारमहरु ७८/७९ 12/31/2021 - 14:50 PDF icon प्रदेश_लोक_सेवा_आयोग_नियमावली-२०७६.pdf
कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम ७८/७९ 12/31/2021 - 14:48 PDF icon कार्यक्षमता मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठताद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम.pdf

Pages