FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा - १ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:44 PDF icon सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा - १.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:44 PDF icon सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी पाउँ.pdf
विद्युत मिटर जडानको लागि सिफारिस गरीपाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:44 PDF icon विद्युत मिटर जडानको लागि सिफारिस गरीपाउँ.pdf
राहदानी सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:43 PDF icon राहदानी सिफारिस पाउँ.pdf
राहदानी सिफारिस पाउँ - सिफारिस पुन लिनु परेमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:43 PDF icon राहदानी सिफारिस पाउँ - सिफारिस पुन लिनु परेमा.pdf
राहत रकम पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:42 PDF icon राहत रकम पाउँ.pdf
योजना सम्झैाता सम्बन्धमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:42 PDF icon योजना सम्झैाता सम्बन्धमा.pdf
योजना मुल्यङ्कन सम्बन्धमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:41 PDF icon योजना मुल्यङ्कन सम्बन्धमा.pdf
योजना भूक्तानी सम्बन्धमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:41 PDF icon योजना भूक्तानी सम्बन्धमा.pdf
मोही नामसारी गर्न सिफारिस गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:40 PDF icon मोही नामसारी गर्न सिफारिस गरी पाउँ.pdf

Pages