FAQs Complain Problems

घ्याङलेख गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

घ्याङलेखको सातदोबाटोबाट उत्तर तिर देखिने मनोरम हिमालय

Read More

सातदोबाटो, घ्याङलेखमा लागेको मेला अनि प्रशिद्ध मन्दिर र गुम्बाको दृश्य

Read More

घ्याङलेखको हायुटारबाट देखिने अति नै मनमोहक सूर्यदयको दृश्य

Read More

घ्याङलेखमा फुलेको सयपत्रि फूल

Read More

घ्याङलेख गाउँपालिका परिसरमा फुलेको फूल

Read More

बनै भरी लालीगुराँस फुलेको सुन्दर दृश्य भैँसे, सोलभञ्ज्याङ, घ्याङलेखमा

Read More

श्री पशुपतिनाथ मन्दिर - महाभारत फापरचुली

Read More

महत्वपूर्ण लिङ्कहरु (Important Links)


घ्याङलेख गाउँपालिकाको पालिका गीतहरु

जन प्रतिनिधि

जगत बहादुर भेालन
अध्यक्ष
9744035699 / 9844595379
उपाध्यक्ष
9842780922
प्रवक्ता
9861825775

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9854087888
ramkumarkarki25@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- बैंक खाता खोल्ने सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पूर्वाधार विकास/प्रशासन
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित संस्था/समितिको निर्णय प्रतिलिपी, बैंक दरखास्त नमुना कार्ड (फोटो
सहित), नागरिकता प्रतिलिपि, संस्था समितिको छाप ।

सेवा प्रकारः- रनिङ विल भुक्तानी
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा/पूर्वाधार विकास शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ताको हकमा : निवेदन, वडाको लागत रकम खोलिएको भुक्तानी सिफारिस, काम सम्पन्न भएको
योजनाको सबै एंगलबाट देखिने प्रष्ट तस्बिर, आम्दानी खर्च उल्लेख भएको उपभोक्ता
समितिको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण, विल भर्पाइ, प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन,
नापी किताव, गाउँपालिकास्तरीय अनुगमन समितिको भुक्तानी दिन सिफारिस भएको
अनुगमन प्रतिवेदन, वैंक खाता विवरण ।
ठेक्कापट्टाको हकमा : निवेदन, वडाको सिफारिस, काम सम्पन्न भएको अवस्थाको फोटो, प्राविधिकको
प्रमाणित मूल्यांकन, नापी किताव, गाउँपालिकास्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः- रनिङ विल भुक्तानी
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा/पूर्वाधार विकास शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ताको हकमा : निवेदन, वडाको प्रगति सहितको सिफारिस, काम भई रहेको अवस्थाको फोटो, खर्च
उल्लेख भएको उपभोक्ता समितिको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण फाराम, वील भर्पाइ,
प्रमाणित मूल्यांकन, नापी किताव र वैंक खाता नं. ।

ठेक्कापट्टाको हकमा : निवेदन, वडाको प्रगति सहितको सिफारिस, काम भई रहेको अवस्थाको फोटो,
प्रमाणित मूल्यांकन, नापी किताव, गाउँस्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः- योजना सम्झौता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा/पूर्वाधार विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ताको हकमा : स्वीकृत योजना, वडा/गाउँपालिकाको अख्तियारी, उपभोक्ता समिति गठनको निर्णय,
प्रमाणित नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडाको सिफारिस, लगत स्टीमेट,
योजना संचालन हुने स्थलको फोटो, लागत सहभागिताको रकमको भौचर वा
जनश्रमदान सिफारिस, ३ पुस्ते विवरण फाराम, छाप, निवेदन, समितिका
पदाधिरीहरुको पुरा विवरण भरेको योजना सम्झौता फाराम ।

ठेक्कापट्टाको हकमा : ठेक्का सदर भई सम्झौता गर्न आउनु भनी लेखिएको पत्र, जमानत, निवेदन आदि ।

सेवा प्रकारः- जग्गा रेखाङ्कन
सेवा समयः- ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अमिन/नापी कार्यालय
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, राजश्व तिरेको रसिद, कित्ता खुलेको नापीको
प्रमाणित ब्लुप्रिण्ट र ट्रेस नक्सा ।

सेवा प्रकारः- भवन निर्माण सम्पन्न
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा उपशाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदनका साथ स्वीकृति प्राप्त प्राविधिकको निर्माण सम्पन्न सिफारिस पत्र, पहिले पास
गरेको नक्शा र प्रमाणपत्रको सक्कल र फोटोकपि, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि,
चालु आ.व. सम्मको सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको
प्रतिलिपि, निर्माण भएको भवनको चारैतिरबाट खिचेको फोटो, घर धनीको हालसालै
खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।

Pages

जानकारी